top of page

Modernizacja Parku w Ołtarzewie

W ostatnią niedziele lipca 2021 roku został oficjalnie otwarty po rewitalizacji Park

Ołtarzewski. Modernizacja Parku Ołtarzewskiego została zrealizowana w ramach

projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego

rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki – etap II” współfinansowanego ze

środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020. Umowa Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki podpisana z

Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej opiewa na kwotę

5.188.466,23 zł. Dużej zmianie uległ układ komunikacyjny bowiem powstały nowe

utwardzone ścieżki a dotychczasowe główne ciągi otrzymały nawierzchnię z kostki

brukowej dostosowanej do warunków parkowych. Istniejąca roślinność wzbogacona

została o nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin. Wycinka drzew została dokonana

po przeprowadzonej inwentaryzacji i ekspertyzie dendrologicznej, która oceniła ich

stan zdrowotny oraz czy stanowią zagrożenie dla ludzi. Posadzone zostały rośliny

miododajne, stanowiące pokarm dla ptaków (owoce i nasiona), dzięki czemu teren

parku stanie się bardziej atrakcyjnym siedliskiem dla lokalnej fauny. Pojawiły się

również nowe budki lęgowe dla ptaków, wiewiórek i nietoperzy. Na dużym stawie

przybył pomost oraz fontanny, które wieczorem dają widowiskowe pokazy świetlne.

Fontanny podnoszą zawartość tlenu w wodzie oraz poprawiają jakość wody dzięki

czemu stają się lepsze warunki bytowe dla organizmów wodnych. W parku pojawiły

się również elementy małej architektury wzbogacając ofertę wypoczynku a są to stoły

do gier w szachy i chińczyka. Przybyło więcej punktów świetlnych przy nowych

ścieżkach i w miejscach placów wypoczynkowych. Wykonano również monitoring co

w istotny sposób poprawi bezpieczeństwo użytkowników i zapobiegnie dewastacji

parku.
20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Zarząd Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa” serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23 października 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Obrońc

bottom of page