ZAPROSZENIE I PROGRAM WALNEGO ZGROMADZENIASPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA„TOWA

Zaktualizowano: 21 kwi 2021

Zarząd Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa”

serdecznie zaprasza na  Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze,

które odbędzie się w dniu 17 października 2020 r. (sobota) w Szkole Podstawowej nr 2

im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim przy ul Lipowej 11 (nowy budynek) o

godz. 15.45 w terminie pierwszym oraz o godz. 16.00 w terminie drugim.


Proponowany porządek zebrania:

1. Otwarcie obrad, powitanie Członków Stowarzyszenia.

2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej.

3. Stwierdzenie prawomocności.

4. Przyjęcie porządku zebrania.

5. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2019.

6. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2019.

7. Dyskusja.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Stowarzyszenia za rok 2019.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia

za rok 2019.

10. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

12. Wybory prezesa.

13. Wybory członków Zarządu.

14. Wybory członków Komisji Rewizyjnej.

15. Dyskusja o priorytetach działalności Stowarzyszenia w 2020 roku.

16. Sprawy różne i wolne wnioski.

17. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Członków.


Z wyrazami szacunku,


Kamil Bednarski

Prezes Zarządu TMO


Zgodnie z § 26 Statutu Stowarzyszenia „Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa” w przypadku, kiedy na Walnym Zgromadzeniu w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyła przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania po 15 minutach ogłasza się zwołanie Walnego Zebrania w drugim terminie.

31 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie