top of page

PARK OŁTARZEWSKI

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania wspaniałego i uroczego Parku Ołtarzewskiego. Parku o bogatej florze i faunie, jedynego w powiecie leżącego na terenie Miasta. Park położony jest na Osiedlu Ołtarzew (dawna Kolonia Ołtarzew) w Ożarowie Mazowieckim i zajmuje obszar o powierzchni 15ha. Znajduję się na przedłużeniu starej, 400- metrowej alei lipowej prowadzącej od trasy Warszawa-Poznań.

Od południa park graniczy z ulicą Parkową, która oddziela teren szkoły i seminarium Księży Palotynów, od zachodu z ul. Umiastowską a od strony północnej i wschodniej rozciąga się osiedle mieszkalne Ołtarzewa.

Gospodarzem i właścicielem Parku jest Towarzystwo Miłośników Ołtarzewa. Kilka lat temu doszło do podpisania porozumienia
z władzami Ożarowa Mazowieckiego w wyniku którego, Park Ołtarzewski został użyczony Gminie Ożarów Mazowiecki. Park pełni funkcję społeczną i jest miejscem, gdzie odbywają się różnego rodzaju imprezy, m.in. Widowisko Historyczne Bitwa Ołtarzewska, Rajd Rowerowy im Janusza Kusocińskiego (olimpijczyk pochodzący z Ołtarzewa), biegi przełajowe, koncerty, festyny w tym największy w gminie, Dni Ożarowa Mazowieckiego.

HISTORIA PARKU

Założony w XVIII wieku Park w Ołtarzewie był początkowo parkiem dworskim. W parku znajdował się dworek w którym zamieszkał inżynier Stanisław Kierbedź, projektant i budowniczy pierwszego żelaznego mostu przez Wisłę w Warszawie. Dworek był częścią 134 hektarowego majątku
w Ołtarzewie, który kupił po przejściu na emeryturę. Kroniki zanotowały: „majątek stanowił część tzw. „Dóbr Ołtarzewskich”, posiadał ładny park ze stawami i niewielki pałacyk w parku. Majątek graniczył od wschodu ze wsią Ożarów,
a od południa z traktem Warszawa - Poznań. Kupując ten majątek, Kierbedź miał plan ratowania polskiego rzemiosła. Postanowił majątek rozparcelować na działki i sprzedać je po niskich cenach na dogodnych warunkach – rzemieślnikom. W ten sposób chciał stworzyć w pobliżu Warszawy ośrodek rzemieślniczy”. 

Staraniem Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa w 1928 roku we dworze powstała kaplica św. Wojciecha. W lipcu 1939 roku erygowano w niej parafię pod wezwaniem Św. Stanisława Kostki (z niej powstały Parafia i Sanktuarium Miłosierdzia Bożego oraz Parafia NMP Królowej Apostołów). Niestety w pierwszych dniach września II wojny światowej dworek został zburzony. Obecnie to miejsce upamiętnia kapliczka Św. Stanisława Kostki.

UROKI PARKU

Obszar parku jest bardzo cenny ze względu
na drzewostan będący jego najważniejszym elementem. Park Ołtarzewski ma charakter leśny
i rośnie w nim około 1150 drzew. Przeważają drzewa liściaste. Z drzew iglastych sporadycznie występuje tylko świerk zwyczajny i sosna wejmutka. Powierzchnia parku obsadzona jest głównie gatunkami krajowymi ale spacerując alejkami parkowymi możemy spotkać drzewa obcego pochodzenia występujące rzadko, m.in. perukowiec japoński, glediczia oraz jesion pensylwański. Przy głównej branie rośnie Lipa Drobnolistna, którą ze względu na pokaźne rozmiary uznano pomnikiem przyrody.

Zachwyt budzą rosnący tu platon klonolistny, jesion wyniosły oraz wiąz szypułkowy. Jesion wyniosły ( Fraxinus excelsior) jest gatunkiem drzewa należącego do rodziny oliwkowatych i osiąga wysokość do 42 m, służy również jako surowiec zielarski. Posiada duże, pierzasto złożone liście. Pień prosty, pokryty szarą matową korą, początkowo gładką a później porysowaną falistymi rysami. Jesion jest najbardziej wartościowym gatunkiem użytkowym. Ze względu na drewno o cennych właściwościach technicznych, zalicza się go do tzw. szlachetnych drzew liściastych. Wiąz szypułkowy ( Ulmus laevis) to wysokie i okazałe drzewo o deskowatych przyporach korzeniowych występujących zwykle u podstawy pnia.. Chętnie sadzony jako drzewo ozdobne, przy czym ze względu na duże rozmiary najlepiej sprawdza się jako drzewo miejskie, np. parkowe lub alejowe. Wiąz, zwany także limakiem osiąga wysokość do 40 m.. Kora wiązu jest spękana i szarobrązowa. Jego liście są u nasady asymetryczane, podwójnie piłkowane, od spodu delikatnie, szarozielono owłosione. W parku występują naturalne zbiorowiska roślinności runa leśnego, charakterystycznego dla siedlisk lasowych. Szczególnie rośliny eksponują się w okresie wiosennym. Możemy spotkać wówczas zawilce żółte, złoć żółtą, ziarnopłon wiosenny, gajowiec żółty i czworolist pospolity.

Atrakcję parku stanowią , żyjące w nim zwierzęta: krety, jeże oraz wiewiórki. Park to również miejsce schronienia i gnieżdżenia wielu gatunków ptaków, które są jego ozdobą, m.in. wrony, gawrony, szpaki, kosy, pliszki siwe, kaczki krzyżówki, łyski, a także dzięcioły i sowy. Bardzo bogaty jest świat bezkręgowców: owadów, mięczaków, pajęczaków. W parku jest wiele ławek i miejsc wydzielonych dla odpoczynku. Mocną stroną parku oprócz bogatej fauny i flory jest spokój, cisza i miejsce relaksu niedaleko od centrum Miasta.

bottom of page